การจัดส่งสินค้า

จัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยคำนวณจากน้ำหนักของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด มาตรฐานระยะเวลาการฝากส่งถึงปลายทาง

ในประเทศ

พัสดุไปรษณีย์                              3 - 5 วัน
ไปรษณีย์ลงทะเบียน                        2 - 5 วัน
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS                  1 - 2 วัน

ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานะการณ์ต่าง ๆ 

สามารถเช็คสถานะพัสดุได้ทางช่องทางใดบ้าง

สามารถตรวจสอบสถานะผ่านระบบ Track & Trace เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th 
หรือ Application : Thailandpost  Track & Trace หรือ THP Contact Center 1545

332 ซอยลาดพร้าว 84 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
063-249-5199

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยคำนวณจากน้ำหนักของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด มาตรฐานระยะเวลาการฝากส่งถึงปลายทาง

ในประเทศ

พัสดุไปรษณีย์          3 - 5 วัน
ไปรษณีย์ลงทะเบียน    2 - 5 วัน
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ     1 - 2 วัน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานะการณ์ต่าง ๆ 

สามารถเช็คสถานะพัสดุได้ทางช่องทางใดบ้าง
-สามารถตรวจสอบสถานะผ่านระบบ Track & Trace เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th 

หรือ Application : Thailandpost  Track & Trace หรือ THP Contact Center 1545

332 ซอยลาดพร้าว 84 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
063-249-5199