1 : ตะกร้าสินค้า

1
-
2
-
3
-
4
ลำดับ ภาพ สินค้า ราคา จำนวน รวม
รวม 0 ฿

หากเปลี่ยนจำนวนสินค้า Click ปุ่ม อัพเดทสินค้าในตะกร้าสินค้า

สมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในราคาถูกกว่า


คำแนะนำการใช้

ขณะนี้ลูกค้ากำลังอยู่ในหน้าตะกร้าสินค้า

ถ้าลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการครบแล้ว
กรุณาคลิก [ ไปขั้นตอนถัดไป ]

ถ้าลูกค้าเปลี่ยนจำนวนสินค้า
กรุณาคลิก [ อัพเดทสินค้าในตะกร้า ]

ถ้าลูกค้าต้องการซื้อสินค้าต่อ
กรุณาคลิก [ กลับไปเลือกซื้อสินค้าต่อ ]

ถ้าลูกค้าต้องการลบสินค้าในตะกร้าสินค้า
กรุณาคลิก [ รูปถังขยะ ]

Top